1.4.40 - 07.01.2017

Muutokset
-----------------------------------------
- Käyttäjä-hakua nopeutettu. vaikutukset mm. käyttäjälistaukseen sekä henkilö-hakuihin.
- Liidien tuonti: Lisätty uusia kohdistus-kenttiä. (Liidiryhmän ID, Tila, Myyjän ID)
- Liidien tuonti: Lisätty asetukset kohtaan uusia kenttiä: (Liidin tila, Myyjä)
- Liidien tuonti: Asetukset-sivulla asetettu liidiryhmä "ei-pakolliseksi". Liidiryhmä tulee kuitenkin asettaa joko tuontitiedostossa tai asetukset sivulla. Ilman ryhmää ei liidejä tuoda.
- Tekstikorjauksia eri puolella järjestelmää.
- Lasku-moduulin etusivulle tehty muutoksia: Vaihdettu "Myynti ensi kk" "Myynti viime kk"
- Lasku-moduulin etusivu: Käyttöliittymämuutoksia.
- Henkilö-segmentti: Lisätty uusi kenttä (Salli kirjautuminen)

Bugikorjaukset
-----------------------------------------
- Linkkipolku-osiossa esiintyneitä virheitä korjattu.
- Lasku-moduulin Tilaaja-haun korjaus.
- Mallista luodun kampanjaviestin kopioidun otsikon korjaus.
- Myyntitilastot (Viikon sopimukset): Poistettu laskentakaavasta sopimukset kohdasta roskakorissa olevat tilaukset.
- Aktiivisuustilastot (henkilö): Poistettu laskentakaavasta tilaukset-kohdasta roskakorissa olleet tilaukset.
- Tilaus: Korjattu tallenna-napeissa esiintyneet bugit.
- Kampanjaviestien liidisegmentti-hakua korjattu.


1.4.39 - 06.11.2016

Uutta
-----------------------
- Uudistettu tuonti/vienti-toiminto Henkilöille ja Liideille. Lisäksi mahdollisuus tuoda Excelin xlsx-tiedostoista.

Muutokset
-----------------------
- Liidin vientitoimintoon lisätty liidin kenttiä.
- Kalenterin tapahtuma-ikkunan sarakkeita levennetty ja ikkunaa suurennettu.
- Asiakas-listaukseen lisätty uusi suodatin "Rooli" jolla voidaan hakea tietyn roolin omaavia henkilöitä.
- Kampanjaviesti-listaukseen lisätty pikatoimintonapit "Esikatsele" ja "Tilastot". Lisäksi uusi kenttä "Lähetetty", joka kuvaa lähetettyjen viestien määärän suhteessa viestiin liitettyjen vastaanottajien määrään.

Bugikorjaukset
-----------------------
- Agendan latautumista nopeutettu.
- Tilausten suodatin valintoja korjattu
- Viikkoraportin sähköpostissa ilmenneitä bugeja korjattu.
- Timeline viestien klikkaus-tilaston popupissa esiintynyt päivämäärä bugi korjattu.
- Kampanjaviestin tilastosivun hakukenttä-bugi korjattu.
- Kalenterimerkintään liitettävän osallistujan lisäys-bugi (Kalenteri-sivu) korjattu.
- Kuvapankissa esiintynyt esikatselu kuva bugi korjattu.
- Kampanjaviestilistauksessa esiintynyt hitaus korjattu.
- Yleisiä käyttöliittymäkorjauksia.


1.4.38 - 08.10.2016

Uutta
----------------------------
-Toistuva kalenteri-merkintä "Tapahtuma"-tyypillä oleviin merkintöihin.
- Testilähetys-toiminto kampanjaviestiin.

Muutokset
----------------------------
- Tilastot: Henkilö ranking ja aktiivisuus listauksista suodatettu pois ne myyjät joilla ei tapahtumia kuukauden aikana.
- Käyttöliittymä muutoksia järjestelmässä tapahtuviin ilmoitusviesteihin.
- Useita käyttöliittymäkorjauksia eri puolella järjestelmää.
- Kilpailu-moduulin osallistujien poistotoiminto lisätty.

Bugikorjaukset
----------------------------
- Valikon korjaus mobiililaitteilla toimivaksi.
- Portaalin viikkoraportin lähetyksessä ilmennyt vika korjattu.
- Tilausten haussa esiintynyt virhe korjattu.
- Kuvapankki-toiminnossa ilmennyt "dummy"-kirjasto bugi korjattu.
- Lomakkeen vastauksen tallennuksessa esiintynyt bugi korjattu joka saattoi tallentaa vastaukset tuplana.
- Järjestelmässä iltaisin hitautta aiheuttanut bugi korjattu. Virhe korjattu DL rajapinnan tuontitoiminnossa.


1.4.37 - 02.09.2016

Uutta
-----------------------------
- Kilpailumoduuli jossa alkuun mahdollista luoda painonpudotuskilpailuja
- Viestikirjastosta uutiskirjeen kopiointi kampanjaviestiksi.


Muutokset
-----------------------------
- Päivän viestin uudelleensijoitus käyttöliittymän muuttuessa aiemmassa versiossa (1.4.36).
- Englanninkielen käännöksiä lisätty
- Portaalin asetukset / Raportoinnin asetukset: Lisätty myös muita kuin myyjä-roolilla olevia näkymään käyttäjävalinnassa.
- Henkilöiden segmentointiin lisätty uusia valintoja.

Bugikorjaukset
-----------------------------
- Dashboardin prosenttikaavojen korjaus
- Uutta käyttäjää tallennettaessa toiminto-nappieen mukaan uudelleenohjaus.
- Liidien suosikkisuodattimien valinnan korjaus
- Timeline-yhteenvetosivun "uutiskirjeet"-lukumäärän korjaus (näytti aiemmin myös poistetut uutiskirjeet)
- Korjaus Uutta viestiä "Luo mallista" valittaessa-toimintoon, joka ei näyttänyt viestikirjaston viestejä.
- Päävalikon linkkien asemoinnin korjauksia


1.4.36 - 12.08.2016

Uutta
-----------------------
- Segmenttilistaukset henkilö- ja liidiosioissa.
- 2-tason valikko harmaassa palkissa jossa toimintokohtaiset valikot.
- Kuvapankki-toiminto portaalin päävalikossa.

Muutokset
-----------------------
- Käyttöliittymää uusittu sekä korjattu useita eri näkymiä.
- Päävalikkoa ryhmitelty
- Yhdistetty Timeline- sekä viestikirjastot yhdeksi kokonaisuudeksi (Kirjasto)
- Viestikirjaston suodattimia yksinkertaistettu
- Agendan käyttöliittymämuutoksia
- Liidi- ja tilauslistan käyttöliittymämuutoksia.
-

Bugikorjaukset
-----------------------
- Timeline-osion tilastojen korjauksia


1.4.35 - 30.06.2016

Uutta
------------------------------
- Viikottainen sähköpostiraportti portaalin edellisen viikon tapahtumista.
- Timeline viestien kopiointi Timeline ja kirjaston sisällä.
- Dashboard jossa näytetään tilastoa valitun viikon aikana portaalissa tapahtuneista toiminnoista.

Muutokset
------------------------------
- Viestintä-moduulin rajapinnan päivitys
- Kampanjaviestin tilastosivun muutos yhteneväiseksi Timeline viestin tilastosivun kanssa.
- Portaalin asetukset-osiossa siirretty Raportointi omaksi osiokseen.

Bugikorjaukset
------------------------------
- User export (CSV) bugin korjaus. Syntymäpäivä-kenttää käytettäessä osa tiedoista saattoi mennä vääriin kenttiin.
- Lomake-vastausten sivuille korjaus. Näytetään anonyymit vastaukset.
- DL API-sivun CSV-listauksen järjestys korjattu.
- Työajat -osiosta poistettu näkyvistä ne käyttäjät joilla ei "Myyjä"-roolia.
- Lomakkeiden vastaukset näkyviin myös liidin takaa.
- Lomake/Uutiskirje-editorin kuvan lataus/muokkaus-toiminnon korjauksia sekä rajoituksia muutettu.


1.4.34 - 28.05.2016

Uutta
------------------------------
- Viikottainen portaaliraportti Myynnistä, Timeline-viesteistä sekä Lomakkeista.

Muutokset
------------------------------
- Kampanjaviestin vastaanottajien lisäykseen indikaattori joka ilmaisee
kun vastaanottajien lisäys on vielä kesken. (Sähköpostiviesti)
- Viestieditorin muuttujien puuttuvien otsikoiden lisäys.
- Viestieditorin käyttöliittymä-korjauksia.
- Viestintärajapinnan päivitys uuteen versioon.

Bugikorjaukset
------------------------------
- Henkilöiden tuontitoimintoon käyttöliittymäkorjauksia. (Esikatselunäkymä)
- Tilastoihin korjauksia (Sales).
- Liidisegmenttien poisto
- Viikkoraportin bugikorjauksia.
- Kirjautumiseen liittyviä ongelmia korjattu.
- Viikkoyhteenvedon "Kasvuprosenttien" käyttöliittymäkorjauksia sekä laskukaavan korjaus.
- Tilastosivujen käyttöliittymävirheitä korjattu.


1.4.33 - 06.05.2016

Muutokset:
----------------------------
- DL Rajapintaan muutoksia
- Kampanjaviestin käyttöliittymämuutoksia
- Kalenteriin lisätty valittujen myyjien työajat.
- Timeline / SMS-tilastot. Listaus viestien vastaanottajista.
- Timeline / E-mail: Esikatselu-linkki lisätty valikkoon.
- Myyntiputkeen muutoksia: Lisätty Lähde/Aktivointi-valinta suosituksia lisättäessä.

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Portaalin asetukset / Käyttöliittymä-korjauksia
- Portaalin asetukset / Myyjän tavoitteet: Korjattu myyjä-listaus toimimaan aktiivisten myyjien kanssa.
- Kampanjaviestin lähetyksen korjaus.
- Uutiskirje-editorin uuden teeman luonti.
- Timeline-kontaktilaskurin määrästä poistettu roskakorissa olevat vastaanottajat.
- Timeline käyttöliittymäkorjauksia.
- Myyntitunnelin latautumista nopeutettu.


1.4.32 - 02.04.2016

Uutta:
----------------------------
- Agendan tulostus mahdollisuus eri ajanjaksoilla.
- DL-rajapintaan tuontityökalu joka mahdollistaa tietojen tuonnin erilaisilla segmenteillä.

Muutokset:
----------------------------
- Myyjän uusi tilastosivu.
- Portaalin ylläpitäjällä mahdollisuus selata myyjien kalentereita.
- Ryhmättömien liidien listaus.

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Tilastot: Henkilöaktiivisuus: Korjattu sivun hidas latautuminen.
- Useita pieniä käyttöliittymä ja järjestelmäkorjauksia.
- Laaturaportin laskentakaavojen korjauksia.
- Kalenterimerkinnän lisäys ilman lähdettä/aktivointi (jos merkitty pakolliseksi) korjattu.
- Tilastojen etusivun liidimäärät korjattu.
- Viestieditorin HTML-editorin korjauksia.


1.4.31 - 21.02.2016

Uutta:
----------------------------
- Tuotetilasto
- Liidien vienti DL Softwareen
- Myyntiputkeen "Ei ostanut" -kysely


Muutokset:
----------------------------
- Myyjälle lisätty toiminto jolla pystyy poistamaan omia asiakkaitaan.
- Kalenterin "Tapahtuma"-merkintään lisätty muistutus
- Lomakkeen tuloskentän vastauskenttien taustaväri muutettu läpinäkyväksi.
- Timeline SMS-viestit ajastettu lähtemään 9:00-20:00 välillä.
- Timeline Bounce-viestien käsittely + tilastointi.
- Henkilön tietoihin lisätty oletusasetus maa-valintaa varten. Oletus voidaan asettaa portaalin asetuksissa.
- Sähköpostiviestieditoriin lisätty useita eri toimintoja mm. marginaalien käsittely

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Kalenterin kautta lisättyjen liidien Lähde/Aktivointi-ongelma korjattu.
- Käyttöliittymä korjauksia Timeline Moduulissa.
- Agenda "Tulosta agenda" toiminnon korjaus. Tulostaa valitun henkilön agendan.
- Kalenterin viikkonumeroiden korjaus.
- Kalenterin dialogin liiditietojen puuttuvien tietojen korjaus.
- Uutiskirje-editorin kuvan vaihdon korjaus. Dialogi ei sulkeutunut aiemmin.
- Lomake-editorin info-tekstien uudelleen sijoitus elementin jälkeen.
- Lomakkeen asetuksissa päävalikon häviäminen korjattu.


1.4.30 - 02.01.2016

Uutta:
----------------------------
- Forms-moduulin integraatio Tilaukset-osioon.
- Uutiskirje-editorin integraatio Viestintä-moduuliin (Kampanjaviestit)

Muutokset:
----------------------------
- Ryhmän tietoihin lisätty uusia kenttiä ja ulkoasua muutettu selkeämmäksi.
- Käyttöliittymäkorjauksia eri puolilla järjestelmää.

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Henkilöiden segmentoinnin bugikorjaus (DL Rajapinta)
- Uutiskirje-editorin kuva+teksti kentän bugikorjaus (kuvapankki)
- Kuvien näkyvyyden korjaus Timeline uutiskirjeessä.
- Timeline-moduulin erinäisiä bugikorjauksia.
- Forms-moduulin erinäisiä bugikorjauksia.
- Uutiskirje- ja SMS-viestien massalähetyksen korjauksia.


1.4.29 - 20.11.2015

Uutta
-----------------------------------
- Forms-moduuli
- Myyntitunneli-graafi myyntitilastoihin

Muutokset
-----------------------------------
- Myyjän haku-toiminnon muutos Liidin etusivulla.
- Ryhmä-valinta pakolliseksi uutta käyttäjää lisättäessä.

Bugikorjaukset
-----------------------------------
- Myyntitapaamisten merkintöjen korjaus Agendan tilastoihin ja myyntitapaamisten varaus-toimintoon.
- Timeline-moduuliin käyttöä parantavia korjauksia.
- Tilastot: Yhteenveto-sivun haun korjaus nopeammaksi.
- Liidin roskakori ei näyttänyt poistettuja liidejä.


1.4.28 - 28.10.2015

Muutokset:
------------------
- Uusi moduuli Timeline Forms.
- Liidille lisätty uusi kenttä: Yritys.
- Kalenteri: Käyttäjien kalenterien valinnan päivitys muutettu "Päivitä valinnat" napin taakse.
- Ryhmä: Lisätty uusi kenttä "Yrityksen nimi".

Bugikorjaukset:
------------------
- Ryhmän perustiedot sivun käyttöliittymäkorjauksia.
- Timeline: Uutiskirje-editorin käyttöliittymäkorjauksia.
- Käyttäjälistauksen hakujen korjaus. Virheitä aiheutui eri käyttäjätasojen ja roolien yhdistelminä.
- Ryhmät sivun käyttöliittymäkorjauksia.
- Myynnin putken pop-up:n käyttöliittymämuutoksia.
- Käyttäjälistaukseen korjaus joka näyttää oletuksena kaikki ryhmän ja aliryhmien henkilöt listauksessa.
- Tavoitetyökalun asetusnäkymän korjaus. Ei näyttänyt tallennettuja tietoja ikkunassa.
- Henkilölistauksen ryhmä-suodattimessa näkyy vain omat ryhmät.
- "Päivän viesti" näkyvyyden bugikorjaus.
- Henkilötietojen tallennuksen peruuttaminen korjattu.
- Timeline-viestin tallennuksen peruuttaminen korjattu.
- Korjattu Timeline-viestieissä käytettäviä muuttujia.


1.4.27 - 22.09.2015

Uutta
-----------------------------
- Timeline Moduuli: Ajastettujen sähköposti- ja tekstiviestien lähetystyökalu. Voit luoda omia Timelineja sisältäen uutiskirjeitä tai tekstiviestejä.
- Uusi Drag&Drop uutiskirje-editori joka liitetty Timeline Moduuliin.
- Liidien segmentointi.


Muutokset
-----------------------------
- Henkilö-segmentti: Käyttöliittymämuutoksia


Bugikorjaukset
-----------------------------
- Tilastot valikon näkyvyyden korjaus mobiiliselaimilla.


1.4.26 - 02.07.2015

Uutta:
--------------------
- Tapahtuma-muistutukset
- Roolien hallinta: Hallinta tapahtuu käyttäjän profiilista "Roolit"-linkin takaa.
- Laaturaportti: Keskuksille ja Myyjille
- Suosittelija-tilasto


Muutokset:
--------------------
- Agenda: Toiminto-valikon linkkien järjestystä muutettu ja lisätty muistutuksien lisäys-toiminto. Agendaan ja kalenteriin lisätty symboli joka näyttää jos tapahtumaan on lisätty muistutus.
- Liidilistan suodattimiin lisätty 2 uutta suodatinta: Onko soittomerkintää tai myyntitapaamista.
- Liidilistan suodattimien myyjä-valinnassa näytetään ainoastaan ne joilla on myyjä-rooli. Sama myös tilaukset-sivun suodattimissa.
- DL Software rajapintaan useita korjauksia

Bugikorjaukset:
--------------------
- Kalenteri-merkinnän kestossa ilmennyt bugi korjattu.
- Tupla-merkintöjen varoitus-ikkunaa suurennettu.


1.4.25 - 02.06.2015

Uutta:
--------------------
- Agenda: Päivän agendan tulostus PDF-tiedostoksi
- Liidien massahallinta

Muutokset:
--------------------
- Automaattinen soittomerkintä/myyntitapaaminen uutta liidiä luotaessa manuaalisesti.
- Tilastot (Ranking, Aktiivisuus): Vapaavalintainen aikavalinta + keskus-valinta.
- Viikon sopimukset/buukkaukset: Lisätty henkilö-listalle keskusvalitsin jolla voidaan näyttää tietyn keskuksen myyjien tilastot.
- Tilastot: Lähde/Aktivointi. Lisätty keskus valitsin jolla voidaan selata yhden keskuksen tilastoja, vapaavalintainen aikavalitsin ajanjaksoa varten. Lähdettä/Aktivointia (pääkategoria) klikattaessa dialogiin aukeaa kunkin kategorian alla olevat tilastot.
- Portaalin asetuksissa voidaan määrittää soittomerkinnälle ja myyntitapaamiselle oletuspituudet. Järjestelmän oletukset ovat 15min (Soitto) ja 1h (Myyntitapaaminen)
- Soitto ja myyntiputkeen lisätty osallistujan tietoihin uusia kenttiä (Lisätietoja, Suosittelija, Lähde ja aktivointi)
- "Etusivu"-linkki poistettu päävalikosta.
- Tilaus-listan suodattimiin lisätty toiminto joka muistaa valitut valinnat.
- Liidi-listan valitun suosikin "nollaus"-toiminto jolla valittu suosikki-suodatin saadaan pois käytöstä.
- Käyttäjän profiiliin lisätty tieto josta näkee käyttäjän viimeinen kirjautuminen.

Bugikorjaukset:
---------------------------------
- Tilastot: Ranking "Vauhti %" lajittelun korjaus
- Kalenteri: Oletuksena näkyvien merkintöjen korjaus.
- Käyttöliittymäkorjauksia päävalikkoon.
- Kalenteri: Käyttöliittymäkorjauksia
- Tilastot: "Tilaukset"-määrä laskettiin väärän aika-sarakkeen perusteella korjattu. (ennen luontipvm ja korjauksen jälkeen tilauspvm)


1.4.24 - 07.05.2015

Uutta:
--------------------------
- Liidien Export-toiminto

Muutokset:
--------------------------
- Järjestelmän lähettämien sähköpostiviestien oletuslähettäjä
- Agenda: Poistettu sarakkeet Käsittelijä ja Tyyppi. Lisätty Aktivointi ja Lähde. Muutettu myös sarakkeiden asemointia.
- Agenda: Soiton siirto toiselle myyjälle ja/tai päivälle.
- Agenda: Liidin miniprofiili: Linkki liidin profiiliin lisätty.
- Myynti: Soitto/Myyntitapaamisen putken kalenterin kokoa kasvatettu.
- Kalenteri: Oletusnäkymä muutettu Seuraavat 7 päivää -> Viikko.
- Kalenterin soitto/myynti-merkintöjen kellonajan pyöristys 5 minuutin tarkkuudella. Ennen pyöristys 15 minuutin tarkkuudella.
- Liidi: Lähde ja Aktivointi mahdollista asettaa pakollisiksi.


1.4.23 - 06.04.2015

Muutokset:
---------------------------------
- Työaikojen merkintä-työkaluun lisätty "Ei töissä"-kohta ilmaisemaan lomaa/vapaapäivää.
- Tilastot / Aktiivisuus: Järjestetään oletuksena Vastattujen soittojen perusteella.
- Tilastot / Aktiivisuus: Lisätty kohta sopimukset
- Henkilötavoitteet: Poistettu syöttönäkymästä "Keskus".

Bugikorjaukset:
- Tilastot: Lähde&Aktivointi/Yhteenveto/Etusivu: Liidimäärien eroavuuden korjaus. Haku tehdään "Liidi saatu"-kentän arvon perusteella.
- Liidin perustiedot: Suosittelijan haun korjaus. Palautti muutamassa tapauksessa väärän henkilön ID:n.
- Liidin perustiedot: Aktivoint/Lähde valintaa tehdessä sivu palautui ylälaitaan.
- Agenda: Ylittyneet-arvon korjaus. (Huomioi aiemmin myös tapahtumamerkinnät).
- Työajat: Käyttöliittymäkorjauksia.


1.4.22 - 27.03.2015

Uutta:
--------------------
- Soittomerkintä: Lisätty uusi toiminto-painike ”Luovutan, ei vastaa” jonka jälkeen tietoja muokattaessa liidi-merkitään automaattisesti hävityksi.

Muutokset
--------------------
- Lisätty agendan myyntitapaamisiin myös kalenterimerkinnät
- kalenterimerkinnät näytetään myynti/soitto-putken ajanvaraus-kalenterissa.
- Agendalta liidin profiilia avattaessa avautuu uusi mini-profiili jossa liidin viimeisimmät tapahtumat.
- Agenda TOP-10 lista suurennettu TOP-20 listaksi ja siirretty listattavien Agendojen alle.
- Muutettu sekä henkilölistauksen että liidilistauksen haut toimimaan haku-painikkeen kautta tai enter-painalluksella.
- Kalenteri-näkymän taulukon rajaviivojen tyyliä muutettu/tummennettu. Viivat eivät näkyneet kaikilla näytöillä.

Bugikorjaukset
--------------------
- Soitto/Myyntitapaamiseen liitetyn liidin osallistujan tallennuksen korjaus. Estetään tapahtuman soittomerkinnän/myyntitapaamisen
tallennus ilman osallistujaa ja lisätty varoitus mikäli osallistujaa ei löydy.
- Kalenteri/Tapahtumien tallennus: Korjattu päällekkäisten aikojen tarkistusta.
- Uutta liidiä manuaalisesti luotaessa ”Liidi saatu”-kentän arvoa ei pystynyt muuttamaan.
- Liidi- ja henkilölistauksen haku palautti ylimääräistä tietoa esim. puhelinnumerolla haettaessa


1.4.21 - 17.03.2015

Muutokset:
————————————
- Agendan tavoite-boksien tiedot haetaan valitun henkilön tavoitteet. Aiemmin haettiin kirjautuneen käyttäjän tavoitteet
- Portaalin asetukset / Myynti: Tilaustavat poistettu käytöstä.


Bugikorjaukset:
—————————————
- Myyntiraporttien lähetyksen lisäystoiminnon haun korjaus.
- Liidin etusivun lisätietoja-kentän muuttuneen tiedon tallentaminen liidi-logiin.
- Liidin etusivun lisätietoja-kentän tallennuksen korjaus. Tallensi HTML-koodia tekstin sekaan.
- Liidi / Perustiedot: Lähde/Aktivointi kentän oletustyylin korjaus käyttöliittymään.
- Myynti / Tilaus: Tilaus-sivun tuotteiden lataamisessa esiintynyt virhe korjattu. Satunnaisilla kerroilla ei ladannut tilauksen tuotteita näkyville
vaan sivua päivittämällä tuotteet tulivat näkyville.


1.4.20 - 11.03.2015

Uutta:
----------------------
- Päivän viesti: Eri osioihin voidaan asettaa viesti joka näkyy otsikkopalkissa oikealla.
Päivän viesti asetetaan portaalin asetuksista.
- Keskus-tavoitteet:

Muutokset:
---------------------------
- Tilastot: Kaikkiin taulukoihin lisätty yhteensä sarake taulukon alaosaan.
- Tilastot / Viikon buukkaukset (Henkilöt): Poistettu keskus-sarake ja listataan kaikki henkilöt vaikka tavoitetta
ei olisi asetettu.
- Tilastot / Viikon sopimukset (Keskukset): Muutettu budjetti ja % vastaamaan Keskus-tavoite työkalun asetuksia.
- Tilastot / Viikon sopimukset (Henkilöt): Poistettu keskus-sarake ja muutettu ”Budjetti” j
- Tilastot / Yhteenveto: Muutettu hakuja sekä keskus kohtaisissa tilastoissa kohdistettu aina tiettyyn keskukseen.
- Työajat: Poistettu työaikojen tallennus kun vaihdetaan viikkoja eteen tai taaksepäin. Tallennus jatkossa Tallenna-painikkeen kautta ainoastaan.

Bugikorjaukset:
--------------------
- Henkilöt: Korjattu henkilölistauksen hakua joka palautti virheen myyjä-käyttäjätasolla.
- Tilastot/Etusivu: Uusimmat liidit-osion ”null” ja tyhjät arvot pois.


1.4.19 - 04.03.2015

Uutta:
----------------------------
- Myyjän tilastot

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Kalenteri / Merkintä: "Luo uusi liidi"-painikkeesta avautuva popup jäi kalenterimerkinnän alle. (korjattu)
- Kalenteri / Merkintä: "Luo uusi liidi"-popuppiin lisätty uusia kenttiä (Lähde, Aktivointi ja myyjä)
- Kalenteri / Merkintä: Olemassaolevan liidin/henkilön hakeminen merkintään kesti kauan. (korjattu)
- Kalenteri / Avautuvat popupit: Näkyvyyttä korjattu. Avautuvat popupi aukeavat aina pällimmäiseksi.
- Kalenteri: Työaikojen merkintöjä korjattu. Poistettu kellon aika "Ei töissä"-kohdasta ja "Mouse over"-tekstiksi merkitty kenen henkilön merkintä ja mikä työaika.
- Myyjän omien työaikojen tallentaminen (Omat tiedot / Työajat): Lisätty tallennus-painike sekä mahdollisuus asettaa kenttä tyhjäksi mikäli ei töissä valittuna päivänä.
- Liidi / Tilaus: Liidille ei voinut tehdä aiemmin tilausta Liidin etusivulta mikäli liidi ei kuulunut johonkin ryhmään.
- Liidi: Liidin saantipäivä tulee automaattisesti näkyviin uutta liidiä luotaessa eikä vasta tallennuksen jälkeen.
- Liidi / Suodattimet: Suodatus valitun kuukauden perusteella korjattu.
- Liidi / Etusivu: Uuutta merkintää lisättäessä merkintöjen valikko jäi näkyviin avautuneen popupin päälle.
- Liidi / Perustiedot: Sähköposti/Puhelin duplikaatti-hakua korjattu.
- Liidi / Perustiedot: Suosittelijan ID-hakua parannettu. Näyttää nyt ainoastaan keskuksen/keskukset mihin henkilö on liitetty.
- Soittoputken ajanvarauksen kalenterin valinnan näyttö (ruksi henkilön nimen kohdalla kenelle merkintä lisätään).
- Tilastot / Yhteenveto: Tilaston määriä korjattu. Osa sarakkeista näytti 0 tai tyhjää.
- Tilastot / Lähde ja aktivointi: Taulukoiden oletusjärjestystä korjattu.
- Tilastot / Tilastoiden taulukoiden prosentti-värityksen sääntöjä korjattu. Näytti joissain kohdin väärää väriä.


1.4.18 - 25.02.2015

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Liidilistan hakukenttä: Jos hakukenttään annetaan tekstiä, ei haun yhteydessä ohitetaan aikarajaus ja haetaan koko datamassasta.
- Liidilistan Suosikki-suodattimien tallennukseen lisätty aikarajaus-valinnat.
- Liidilistan aikarajaus tehdään Luotu pvm-perusteella eikä Liidi saatu perusteella. Tämä antoi väärän määrän liidejä listaukseen.
- Tilauksen lisäys henkilön/liidin etusivun kautta: Lisätty oletustieto "Tilauspvm" joka aiemmin jätti ko. tiedon tyhjäksi.


1.4.17 - 24.02.2015

Muutokset:
-----------------------------
- Tilastot/Taulukot: Lisätty tekstin lihavointi mikäli päiväkohtainen määrä on 10 tai enemmän.
- Myynnin/Soitto-putken ajanvaraus-kalenteriin lisätty "Kalenterimerkinnät". Aiemmin vain näkyi myynti- ja valmennustapaamiset.
- Ryhmien tallentamiseen tehty muutoksia.
- Viestinnän rajapinnan korjauksia.

Bugikorjaukset:
-----------------------------
- Liidi-listalle suodattimiin lisätty aikarajaus kentät jolla saadaan rajattua kerralla näytettävien liidien määrää.
- Liidin perustiedot sivulla olevia puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen duplikaattihakua nopeutettu ja lisätty indikaattori joka ilmaisee mahdollisen haun olevan kesken.
- Liidilistan nimihakua paranneltu.
- Liidin perustiedot sivulla oleva Suosittelijan ID-hakua nopeutettu sekä lisätty suosittelijaan liittyvä keskus/asiakasryhmä.
- Tilaus-sivun tilaaja-kentän hakua nopeutettu.
- Myynti/Soitto-merkinnän putken yhteydessä ollut mahdollinen osallistujan katoaminen korjattu. Tämä aiheutui hitailla yhteyksillä.
- Henkilö/Asiakas-listauksen hakua nopeutettu.
- Tilastot (Viikon sopimukset/buukkaukset) viikon vaihto "Invalid date"-bugi korjattu.
- Tilastot / Taulukoiden oletuslajittelua korjattu.


1.4.16 - 14.02.2015

Muutokset:
--------------------------
- Tilastot / Taulukoihin lisätty lajittelu kenttien perusteella.
- Tilastoihin siirretty Myynnin alta tilastot (Yhteenveto)


1.4.15 - 11.02.2015

Bugikorjaukset:
------------------------
- Tilauslistan tuotelinkin korjaus (jos tilaukseen ei liitettyjä tuotteita).
- Tilauksen päivämäärä korjauksia.
- Tuotteen hinnan laskennan korjauksia (desimaalien näyttö). (Tuote-editori)
- Liidin "Ikä"-kentän automaattinen laskeminen syntymä-päivän perusteella.
- Tilastot lisätty ylläpitäjien nähtäville. Aiemmin vain pääylläpitäjillä.


1.4.14 - 10.02.2015

Muutokset:
--------------------------
- Sähköpostiraportin "tilauksia" -> "sopimuksia".
- Myynti-/soitto tilanteessa liidin tietoa muokattaessa Liidin tila oletuksena tyhjä (aiemmin "Voitettu").
- Käyttäjän omien sähköpostipohjien poisto (Henkilö ja liidi-näkymässä).
- Tilauslistaukseen uusi kenttä: "Tilauspvm". Listaus järjestetään tämän kentän perusteella.

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Tilaukset/Liidit roskakorissa näytetään poisto pvm ei lisäys pvm.
- Liidi-näkymän käyttöliittymäkorjauksia / lomake-korjauksia.


1.4.13 - 06.02.2015

Uutta:
----------------------------
- Agendaan lisätty TOP-10 toiminto jonka listauksen voi pääylläpitäjä valita portaalin asetuksista.
- Tilastot: Uudet tilastot (Keskus / Henkilö aktiivisuus)
- Tilastot: Uusi tilasto (Viikon sopimukset / Henkilö)


Muutokset:
------------------------
- Liidiä lisättäessä "Liidi saatu pvm" lisätään automaattisesti.
- Tilastot / Viikon buukkaukset: Määrät näytetään aina pvm:lle sovitun päivän mukaisesti.
- Tilastojen valikkoa ryhmitelty omiin osioihin.
- Käyttäjien poiston logiikkaa muutettu. Käyttäjä joka on merkitty pääylläpitäjäksi ei voida poistaa.
- Agendan käyttöliittymää korjattu.
- Myyntiputken kalenterin päivämäärä-valinnassa ei näytetä soittomerkintöjä.
- Myyntitapaamisen jälkeen lisättävät suosittelut lisätään automaattisesti sille myyjälle kuka tapaamisen on tehnyt.

Bugikorjaukset:
----------------------------
- Valmennus-dashboard tilauksien/tapaamisten näytön korjaus
- Soitto/Myynti-tapaamisen ajankohdan + kalenterivalinnan korjaus
- Valmennustapaamiseen liitettävän tilauksen korjaus.


1.4.12 - 26.01.2015

Uutta:
----------------
- Vanhojen kalenterimerkintöjen vienti Googleen.

Muutokset:
----------------
- Agenda-näkymän käyttöliittymämuutoksia.
-

Bugikorjaukset:
------------------
- Tilaukset / Suodatus tuotteen perusteella.
- Tilastot / Viikon sopimukset näytön korjaus.
- Tavoitetyökalun "Henkilötavoitteet"-dialogin Sulje-painikkeen toiminnon korjaus.
- Tilastot / Henkilö ranking käyttöliittymäkorjaus (Värit %-kenttiin)
- Viestinnän rajapinnan korjauksia.


1.4.11 - 21.01.2015

Uutta:
--------------------------
- Tilastot / Henkilö ranking

Muutokset
---------------------
- Tilastot / Viikon tapaamiset: Käyttöliittymämuutoksia
- Tilastot / Juokseva viikko -> Viikon sopimukset + Käyttöliittymämuutoksia.
- Tilastot / Keskus Ranking: Käyttöliittymämuutoksia ja sopimusmyynnin kohdistaminen tilauksiin tuotetyypin perusteella.


Bugikorjauksia:
---------------------------
- Henkilötavoitteet listauksen popup-ikkunan asemointi


1.4.10 - 18.01.2015

Uutta:
-------------------------------
- Google Kalenteri-integraatio. Käyttäjä voi halutessaan liittää Google Kalenterinsa Timeline Manageriin ja vastaanottaa sinne Timeline Managerissa luodut kalenterimerkinnät.
- Tilastot / Juokseva viikko: Näyttää valitun viikon tilauksista tilastoa.
- Portaalin asetuksiin lisätty Valmennus-osio jossa pystyy määrittämään valmentajat.

Muutokset:
-------------------------------
- Tuotteet: Tuotteeseen lisätty uusi kenttä: Tuotetyyppi
- Valmennus dashboard: Valmentajat näytetään Portaalin asetuksissa lisättyjen valmennusasetusten mukaisesti.


1.4.9 - 15.01.2015

Muutokset
--------------------------------
- Timelineltä tuleviin tilauksiin lisätty automaattisesti tilauspäivä
- Henkilötavoite-näkymän muutos
- Valmennus-tilaus taulukon muutoksia.

Bugikorjaukset
-------------------------------------
- Laskun lähetykseen lähettäjän sähköpostiosoitteen tarkistus.
- Valmennustilauksen käyttöliittymäkorjauksia.
- Tilauslistan poistettujen tilausten näytön korjaus. (Tilaus ei siirtynyt roskakoriin).


1.4.8 - 12.01.2015

Uutta:
------------------------------
- Tilastot (Keskus ranking, Viikon tapaamiset).

Bugikorjaukset
-----------------------------
- Tavoitetyökalun tallennukseen liittyvä korjaus
- Tavoitetyökalun käyttöliittymäkorjaus


1.4.7 - 07.01.2015

Muutokset:
- Tavoitetyökaluun (sales) lisätty uusi kenttä: Keskus
- Myyntiputken kautta tehtävään tilaukseen uusi kenttä: Keskus, joka pakollinen tilauksen yhteydessä.

Bugikorjaukset
- Kalenterin tapaamisen (sales) lisäyksen yhteydessä oli väärä kalenteri. Nyt sisäänkirjautunut käyttäjä
- Liidin profiilisivun "Tilaus"-prosessin korjaus. Lisää tapahtuman liidin seinälle ja muuttaa liidin tilaa automaattisesti.
- Liidin/Henkilön profiilisivun "Tilaus #"-linkin ohjaus tilauksen tietoihin.
- Tilaus pvm lisätään automaattisesti kun tilaus tehdään myyntiputken läpi.
- Viestinnän rajapintakorjauksia.


1.4.6 - 01.01.2015

Uutta:
--------------------------
- Valmennus-sovelluksen dashboard

Muutokset:
--------------------------
- Kalenteri-näkymässä muutettu "Näytä viikonloppu" -> "Piilota viikonloppu".
- Kalenterin asetuksen osion "Muut kalenterit" kohtaa lisätty toiminto jolla voi poistaa kalenteriliitoksen.

Bugikorjaukset
- Kalenterin asetukset-osion tyylikorjauksia.
- Kalenterijakoa lisättäessä lukuoikeus tulee automaattisesti.
- Kalenterin seuraavat 7 päivää-näkymän ollessa valittuna piilotetaan vuosi/kk siirtymispainikkeet.
- SMS Viestin lähetyksen korjaus Henkilö/Liidi-näkymissä.


1.4.5 - 22.12.2014

Uutta:
--------------------------
- Kalenteriin voidaan merkitä työajat jolloin henkilölle voidaan merkitä tapaamisia.
- Henkilö-listaukseen suodatus BRP API tilan mukaan.
- Työaikojen syöttötyökalu.

Muutokset:
--------------------------
- Kalenteri-näkymässä mahdollisuus piilottaa viikonlopun päivät näkyvistä. (Oletuksena päällä). (Muutettavissa oman kalenterin asetuksista).
- Myynti / Tavoitetyökalun päivityksiä (Lisäkenttiä) ja tavoitteet asetetaan kuukausitasolla.
- Agenda-näkymän tavoitteiden päivitys vastaamaan tavoitetyökalun päivitystä.1.4.4 - 15.12.2014

Uutta:
--------------------------
- Soitto tai Myyntitapaamisen pystyy varaamaan toisen henkilön kalenteriin (Sales-osiossa).

Muutokset:
--------------------------
- Sales-osion toimintoputken muutoksia (Mahdollistettu tapaamisen siirto toiselle henkilölle ja toiseen aikaan luomatta uutta merkintää)
- Liidin etusivun "Viimeaikaiset toiminnat" osioon lisätty polku Soitto ja Myyntitapaamisia varten.
- Liidin etusivun Soitto ja Myyntitapaamisen tila indikaattori muutettu.
- Soitto ja myyntitapaamisen popup-ikkunaa yksinkertaistettu.
- Polar API päivityksiä
- BRP API päivityksiä.

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Kirjautuneen käyttäjän istunnon aikaa pidennetty.
- Liidin etusivun käyttöliittymän korjauksia


1.4.3 - 01.12.2014

Muutokset:
--------------------------
- Lisätty henkilön perustietoihin sukupuoli ja syntymäaika-kentät
- Lisätty Export-toiminto henkilötietoja varten
- DL Software API-päivityksiä

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Liidilistauksen käsittelijä valinnaiseksi.
- Henkilön perustiedot -> Tilaus: Lisätty puuttuvat tilauksen tilat
- Kalenteri (Soitto/Tapaaminen) (Painikkeiden näkyvyyttä muuteettu)
- Laskut (Lasku maksettu -> historian duplikaatti korjaus)


1.4.2 - 19.11.2014

Muutokset:
--------------------------
- Kalenterin tapahtuman "Poista"-painikkeen sijaintia muutettu ja lisätty tyylitys.
- Soittomerkinnän ja myyntitapaamisen näkymiä siistitty
- Liidin perustiedoissa Etunimi ja Sukunimi muutettu pakollisiksi kentiksi.
- Myynnin sähköpostiraporttien tekstimuutoksia.
- Liidin profiilisivulla Käsittelijä-laatikko muutettu Myyjä-laatikoksi
- Käsittelijä/Myyjä-kentästä tehty valinnainen asetus Tilauksiin ja Liideihin
- Liidiin lisätty automaattisesti päivittyvä päivämääräkenttä. (Tämä päivittyy vain jos tila on "Ei ostanut")

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Kalenterin tapahtuman 12h muoto muutettu 24h muotoon.


1.4.1 - 18.11.2014

Lisätty/Muutettu:
--------------------------
- Liidilogi (tallentaa kaikki muutokset)
- Liidin/Henkilön profiilista uuden tilauksen luonti
- Liidin tilojen uudet ikonit kuvaamaan liidin sen hetkistä tilaa
- Agenda-näkymässä punainen indikaattori ylittyneistä merkinnöistä
- Agenda-näkymässä soittomerkintään lisätty puhelinnumero.
- Liidin profiilissa Aktivointi muutettu monitasoiseksi.
- Liidin perustiedot lomake muutettu 2 palstaan.
- Liidille lisätty uusia kenttiä (Päiväys, Ikä ja sukupuoli)
- Tilaus/Tuote-lomakkeella tuotteen hinnan laskeminen verollinen -> veroton.
- Tilaussivulle asetettu oletus filtteri joka näyttää viimeisen 2vko tilaukset
- Liidille lisätty liidin tilaa kuvaava ikoni
- Liidin "Uusi merkintä" hajautettu kahteen eri nappiin
- Tee tilaus -toiminto lisätty liidin "Uusi merkintä" alle

Bugikorjaukset:
--------------------------
- Henkilön profiilissa olevaan "Viimeaikaiset tapahtumat" : Lisätty tilaukset